Zaznacz stronę

Nauka języka rosyjskiego
i ukraińskiego

Nauka języka rosyjskiego i ukraińskiego

Nie tylko profesjonalnie tłumaczymy, również skutecznie uczymy języka rosyjskiego, ukraińskiego oraz polskiego jako obcego. Skupiamy się na kursach rosyjskiego, ukraińskiego i polskiego w biznesie, z uwzględnieniem specjalistycznej (z Twojej branży) terminologii.

Traktujemy język jako narzędzie biznesowe. Nie pomijamy kontekstu kulturowego, przekazujemy wiedzę o etykiecie biznesowej na Wschodzie i Zachodzie. Uczymy efektywnej komunikacji językowej.

Kontakt

DA!TRANSLATE
Anna Jawdosiuk-Małek

+48 518 551 499
da@datranslate.pl

www.datranslate.pl