Zaznacz stronę

Tłumaczenia
pisemne

Tłumaczenia zwykłe

Strona rozliczeniowa – 1600 znaków ze spacjami.

 

Tłumaczenia specjalistyczne

Wymagające wiedzy ze ściśle określonej dziedziny, np. budowa maszyn, medycyna,
prawnicze.

 

Usługa ekspresowa

Oddana do 12 godzin od złożenia zamówienia.

 

Korekta tłumaczenia

Weryfikacja dostarczonego tłumaczenia, potwierdzenie poprawności
językowej przez tłumacza.

 

Kontakt

DA!TRANSLATE
Anna Jawdosiuk-Małek

+48 518 551 499
da@datranslate.pl

www.datranslate.pl